Kungsbackakontoret

Caroline Niklasson
Gunilla Elfström
Isabell Kjellin
Maria Wahlbeck
Marie Kinderby
Monika Joviken
P-O Pettersson
caroline.niklasson@revisorsringen.se
gunilla.elfstrom@revisorsringen.se
isabell.kjellin@revisorsringen.se
maria.wahlbeck@revisorsringen.se
marie.kinderby@revisorsringen.se
monika.joviken@revisorsringen.se
pop@revisorsringen.se            
0300-682357
0300-682355
0300-682354
0300-682356
0300-682353
0300-682352
031-7098597 (Samma tel.nr Gbg/Kba)