Länkar

Dessa länkar är utmärkta att uppsöka om du letar efter ekonomisk information. Länkarna är sidor som vi själva ofta använder oss av och som vi gärna rekommenderar till våra företagare.


Skatteinformation och blanketter
http://www.skatteverket.se
Bolagsverket registrerar bl.a. företag & årsredovisningar
http://www.bolagsverket.se
Branchorganisation revisorer och konsulter
http://www.far.se


   
Sveriges största företagsorganisation
http://www.foretagarna.se
Företagens företrädare i Sverige
http://www.svensktnaringsliv.se
Sveriges största ekonomisajt
http://www.di.se


   


Svensk författningssamling (SFS)
http://www.riksdagen.se
Branchorganisation redovisningskonsulter
http://www.srfkonsult.se
Regler och informationsmaterial om bokföringslagen
http://www.bfn.se


   
 
Hogia Ekonomiinformation
http://www.ekonomi-info.nu
Almi Företagspartner
http://www.almi.se