Bolagsärenden

Vi fungerar som ombud och hjälper dig med alla typer av bolagsärenden som handläggs hos Bolagsverket och Skatteverket.

Lagerbolag
Våra lagerbolag heter Avsparken (eftersom vi är fotbollstokiga), följt av ett löpnummer, AB. Samtliga lagerbolag är bildade med ett aktiekapital på 50 000 kr. Bolagen anpassas helt efter dina önskemål.

Nybildning
Vi hjälper till med upprättande av handlingar vid nybildning av aktiebolag, kontant eller genom apport. Vi bildar även handels- och kommanditbolag.

Övriga bolagsärenden
Vi bistår med bolagsrättslig kompetens vid t ex ny- och fondemissioner, minskning av aktiekapital, namnbyten, styrelseändringar och fusioner m.m.