Redovisning

Vi erbjuder en anpassad redovisningstjänst som utgår från varje bolags unika behov. Vår målsättning är en långsiktig affärsrelation med våra företagare.

Våra kunder är främst små och medelstora ägarledda bolag. Vi eftersträvar alltid en personlig relation med våra kunder.

Vi erbjuder följande inom redovisning
  • Löpande redovisning/bokföring
  • Bokslutsarbete
  • Upprättande av årsredovisningar
  • Löneadministration
  • Kundreskontra inkl fakturering
  • Leverantörsreskontra inkl betalningar
  • Ekonomistyrning
  • Bolagsbildningar
  • Skattekonsultationer och deklarationer
  • Övriga bolagsärenden