Revision

Revision är till för att skapa förtroende och trygghet för alla intressenter.
Den ger en förtroendegivande bild av ditt företag och det är en kvalitetsstämpel som underlättar vid affärer och kontakter.

Revisionen ger:
  • förtroende hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare m fl
  • mindre risk för obehagliga överraskningar
  • en kontroll att lagar och regler inom redovisning och skatt efterföljs
  • en ständig tillgång till vår kompetens