Utredningar

Genom utförande av en aktiv redovisning och revision erhåller vi en unik kunskap och förståelse för bolagens verksamhet. Det är därför naturligt för oss att vara en professionell partner vid diskussioner och problemlösning.

Vi erbjuder rådgivning och konsultarbete vid:
  • skattefrågor – företag, organisationer och privatpersoner
  • generationsväxling
  • utredningar, kontroll av företag i samband med företagsförvärv
  • omorganisationer mm
  • företagsvärderingar
  • allmänna ekonomiska och juridiska frågor inom vårt kompetensområde